1. Tud-e Isten akkora követ teremteni, amelyet maga sem tud felemelni?
Igen, tud. Annak az embernek a kőszívét, aki ilyet kérdez. Föl tudná emelni, de az embernek adott szabad akarat és a saját hűsége miatt nem teszi meg.

2. Van-e minden ember lelkében leszálló pálya a Szentlélek számára?
Igen, van, csak vannak, akik zárva tartják, mert félnek valamitől.

3. Miért igaz az, hogy Isten soha senkit nem büntet?
Isten soha senkit nem büntet. Isten a világot törvényben teremtette és ugyanezen törvény által tartja fenn. Ennek a törvénynek az alapja, hogy a bűn magában hordozza a büntetést. Ezért azt mondhatjuk, hogy a bűnös magát bünteti meg. Ez alól csak az menekülhet meg, aki felemeli a bűneit Krisztushoz, a Megváltóhoz és a megbocsátását kéri. Jézus Krisztus magára vette mindannyiunk bűnét, és irgalmaz a Hozzá folyamodóhoz.