Befejezés

Remélem, sikerült megmutatnom, hogy az első Teremtéstörténet egy evolúciós folyamatot ír le.
Foglaljuk össze, hogyan jelenik meg benne az evolúció:

 • A föld kialakulását hat világkorszakra bontja;
 • Az élőlények kialakulása követi az evolúciós formát: növények, állatok, ember;
 • Bár az emberért történt a teremtés, mégsem vele kezdődik a teremtéstörténet;
 • Különbséget tesz aközött, hogy Isten a szavával alkot, közvetlenül teremt, vagy azt mondja, hogy „hozzon elő a föld”, ami nyilvánvalóan egy folyamat eredménye.

Az első teremtéstörténet nemcsak bemutat egy evolúciós folyamatot, hanem annál sokkal többet árul el a világ keletkezéséről. Megtudjuk, hogy

 • az emberért történt a teremtés;
 • az ember Isten képmása;
 • a növények nemcsak a földi világ lakói;
 • a fajok kezdetben nem kétneműnek lettek teremtve;
 • az ember kezdettől fogva kétnemű;
 • a bűnbeesés már akkor benne volt az isteni tervben;
 • a föld későbbi megátkozása is nyilván való volt Isten előtt már a teremtéskor.
 • az ember hatalmat kapott a föld minden állata fölött;
 • Az embernek nincs hatalma azok fölött a teremtett dolgok fölött, amiket Isten nevezett el: fény, világosság, sötétség, nappal, éjszaka, ég, Föld, menny.
 • Isten nem teremtett rosszat, de a világba helyezte a rossz rezgését, a jóban elrejtette a rosszat, és ezzel a későbbi kialakulását lehetővé tette.

Tehát elmondhatjuk, hogy Isten olyan világot teremtett, ami teljes, minden benne van, az ember tanulását szolgálja, és el fogja vezetni a célhoz, Istenhez, a megistenüléshez, az út végén. Ezt jelenti, hogy nagyon jó.