ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE

Ahogy korábban láthattuk, minden igaz ima Isten dicsőítéssel, hálaadással kezdődik és végződik. Ezt a példát követi a Liturgia Eucharistica, az Áldozati Liturgia is. A most következő rész nagyon emlékeztet a széder vacsorára. Valójában az is volt Jézus idejében. 

Joachim Jeremiás azt fejtegeti Die Abendmahlsworte Jesu (Jézus úrvacsorai szavai) című könyvében, hogy milyen áldást mondhatott Jézus a kenyér és a bor átváltoztatása előtt. Az evangéliumokból, és Pál apostol tanításából, melyet az Úrtól kapott, valóban nem derül ki, hogy milyen áldás hangzott el, hiszen csak annyit olvashatunk, hogy 

„Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, a tanítványoknak adta, és így szólt…”  \Mt 26,26\

„Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: Vegyétek, ez az én testem.”  \Mk 14,22\

„Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik.” \Lk 24,30\ 

„…hálát adott, megtörte, és így szólt: Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” \1Kor 11,24\ 

Egyetlen iratban, még a Didaché-ban sem maradtak fenn Urunk áldást mondó szavai, egyedül a liturgiában, amit azóta is őriz, és megtart az Egyház, mert a szent hagyományhoz tartozik. Ezt azonban a nem katolikus hívek, így az evangélikus lelkész sem ismerhette.

Nagyon szép a zsidó asztali áldás, amit olvashatunk a szerző könyvében, és így hangzik:

1. „Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du die ganze Welt ernährst mit Güte, Gnade, Barmherzigkeit.” \Jeremias, J., Die Abendmahlsworte Jesu, Amazon, e-book 1963, 104.\ – „Áldott vagy Urunk, Istenünk, a világ királya, aki minden jóval, kegyelemmel, irgalommal elárasztod a világot!”

2. „Wir danken dir, Herr, unser Gott, dass du uns ein gutes und weites Land hast in Besitz nehmen lassen.” \Jeremias, J., Die Abendmahlsworte Jesu, Amazon, e-book 1963, 104.\ „Hálát adunk neked, Urunk, Istenünk, mert egy jó és tágas földet adsz nekünk, hogy birtokba vegyük.”

3. „Erbarme dich, Herr, unser Gott, über Israel, dein Volk, und über Jerusalem, deine Stadt, und über Zion, die Wohnung deiner Herrlichkeit, und über deinen Altar und über deinen Tempel. Gepriesen seist du, Herr, der du Jerusalem baust.” \Jeremias, J., Die Abendmahlsworte Jesu, Amazon, e-book 1963, 104.\„Irgalmazz Urunk, Istenünk Izraelnek, a te népednek, Jeruzsálemnek, a te városodnak, Sionnak, dicsőséged lakhelyének és oltárodnak és templomodnak. Áldott légy Urunk, hogy Jeruzsálemet felépítetted.”

 Urunk asztali áldásai – ma már a pap szájából – egy kicsit másképp hangzanak. Már az áldás megváltoztatása is bizonyság arra, hogy Urunk a széder vacsorán egy új vallást hozott létre.