Bilkis: Az áldozati állat leölését milyen rituális cselekmények előzik meg vallásunkban?
Salamon: Valószínűleg tisztálkodási szertartások: mosakodás, füstölés, böjtölés, önmegtartóztatás. 
Bilkis: Mit őriznek a napszüzek a templomainkban?
Salamon: A Vesta szüzek a szent tüzet őrzik a naptemplomokban. Ők a napisten papjai. Szent kenyeret készítenek, és szent italt égetnek, melyekkel az áldozatot bemutatják. A tűz, melyet éjjel-nappal őriznek, a nap szimbóluma, az isteni erő legtisztább megjelenési formája.
Bilkis: Melyik szín a legméltóbb az istenekhez?
Salamon: Természetesen a fehér, hiszen ez a fényforrás színe, ami mindennek a forrása.
Bilkis: A teremtés melyik fázisát nevezzük káosznak?
Salamon: A kaotikus ősállapotot, az ősóceánt nevezitek káosznak, ami a végtelenséget, a sötétséget, az elrejtettséget jelenti. Ez a teremtés első fázisa.
Bilkis: Miért keresztelik meg az újszülötteket egyes törzsek a birodalmunkban?
Salamon: A vízzel való keresztelés rituális tisztálkodás. 
Ezeknek a törzseknek a hite szerint minden, ami meghal, újból meg is születik, mivel semmi nem tökéletes, és mindennek fejlődnie, tökéletesednie kell. A keresztelés az előző élet bűneitől tisztítja meg az újszülöttet.
Bilkis: Mindenre megfeleltél. Bölcsességed határtalan. Igaz volt a hír.
Salamon: Felemeled-e a fátylad? Megláthatom-e arcodat? 
Bilkis: Katonáid hagyják el a termet! Senki más nem lehet jelen.
Salamon: (Katonáknak.) Menjetek a palota elé! Ott őrködjetek!
Ketten maradtak. Bilkis Salamon felé fordult a trónján, és felemelte fátylát. A bájos arc, a lángoló szem, a kedves mosoly megigézte a férfit. Erős vágy lobbant fel benne. Közelített a vonzó szájhoz, és lassan megcsókolta. 
Mikor nem talált ellenkezést, egyre szenvedélyesebben ölelte, csókolta, majd megette az asszonyt, akiben a felébredt vonzalom szintén fokozatosan tüzesedett. Szerelmükkel Istenben egyesültek.