Ebben a quizben azt kell megállapítani, hogy igaz-e a kejelentés, és miért vagy miért nem. Több helyes állítás is lehet. A megoldókulcs a teszt végén található.

1. „A kutyának is van hite, mert hiszi, hogy a gazdi ma is ad neki enni.”

a) Igaz, mert nemcsak Isten-hit van, hanem másban is lehet hinni.
b) Nem igaz, mert különbség van a hit és az elvárás között.
c) Igaz, mert a kutyának is van lelke.
d) Nem igaz, mert a szokásos cselekvésekhez nem kell hit.

2. „A Szentírásban az angyaloknak van nemük.”

a) Igaz, és mindig nőneműek. Ők a tündérek.
b) Igaz, de csak akkor, amikor megtestesülnek, és megjelennek az embereknek.
c) Nem igaz.
d) Igaz, de változtatni szokták a nemüket.

3. „Isten gyűlöli az ateistákat, mert nem hisznek Istenben.”

a) Igaz. Hogyan szerethetné őket, amikor ők sem szeretik Istent?
b) Nem igaz. Isten mindenkit szeret, mert Ő a Szeretet.
c) Nem igaz. Isten a legborzalmasabb módon szenvedett azért, hogy ezeket az embereket is megváltsa, és üdvözítse.
d) Igaz. Isten azért gyűlöli őket, mert mindig káromolják a Szent Nevét.

4. „Isten elfáradt a hetedik napon, ezért megpihent.”

a) Nem igaz. Isten nem tud elfáradni, mert nem ember.
b) Igaz, ezért kell nekünk is pihenni a hetedik napon.
c) Nem igaz. A Szentírás nem írja, hogy Isten elfáradt.
d) Nem igaz. Isten nem azért pihent meg, mert elfáradt, hanem mert a hetedik nap a Megtestesült Második Isteni Személyhez tartozik. 

5. „Az ember állat, mert az élőlényeket a következő csoportokba lehet sorolni: vírusok, növények, állatok, gombák.”

a) Igaz, hiszen a legmélyebb hívő sem állítaná, hogy ő gomba. 
b) Nem igaz. Az ember csak a biológiai besorolás szerint, a teste szerint állat, a lelke, és az egész személyisége szerint nem.
c) Nem igaz, mert egyetlen állat sem foglalkozik a vallással, a hittel és Istennel, ahogyan minden ember, még az ateista is. 
d) Igaz. Az ember a legfejlettebb állat.

6. „Minden vallás egy mémkomplexum, mert a kultúra része, a kultúra pedig az emberiség mémjeinek összessége.”

a) Igaz, és ezért káros.
b) Nem igaz. A vallás nem a kultúra része, hanem magasan fölötte áll. Több különböző kultúra rendelkezik ugyanazzal a vallással.
c) Nem igaz. Nincs olyan, hogy „a kultúra”, csak több különböző kultúra létezik.
d) Igaz, és az ateizmus is vallás, vallástalanság, antivallás, és ezért káros.

7. „Isten gyermekgyilkos, mert megölte az ártatlan egyiptomi elsőszülötteket, sőt még az állatokat is.”

a) Igaz. Isten kegyetlen tömeggyilkos. Ezt több helyen láthatjuk a Bibliában.
b) Nem igaz. A fáraó tette ölte meg őket. Isten, aki a világot teremtette, fenn is tartja, és törvény által működteti. A törvény szerint minden embernek visszahat a tette saját magára. A fáraó, mint az egyiptomi nép képviselője, megölette az összes zsidó újszülött fiúgyermeket. Ez a tette hatott vissza az egyiptomi gyermekekre. Isten kegyes volt az egyiptomi néppel, mert csak az elsőszülötteket engedte megölni, és azt sem céltalanul.
c) Nem igaz. Ártatlanul senki nem hal meg. 
d) Igaz. A fáraó különb volt, mint Isten.

8. „A vallás ellentétes a tudománnyal.”

a) Igaz, mert vannak hitetlen tudósok.
b) Nem igaz. A világ legnagyobb tudósai mind hívők voltak.
c) Nem igaz. A Biblia is rámutat arra, hogy a legnagyobb tudósok Istent imádják. Például a három királyok, vagy Ábrahám, aki a csillagokat vizsgálta.
d) Igaz, mert ha valaki Istenben hisz, nem foglalkozik sok tudománnyal, mert azt az emberiségre károsnak tartja.

9. „Csak azt a szellemi produktumot nevezzük tudománynak, amelyet kísérleti ellenőrzés alá lehet vetni.”

a) Nem igaz, mert például a matematika is tudomány, és mégsem vethető kísérleti ellenőrzés alá. Számokkal dolgozik.
b) Igaz, mert a tudomány empirikusan bizonyít.
c) Igaz, mert a műszerek mindent ki tudnak mutatni.
d) Nem igaz, mert a pszichológia és a pszichiátria is tudomány, és a lélek titkait nem lehet műszerekkel kimutatni, mert a műszerek nem tudják feltárni, hogy mit gondol vagy érez az ember.

10. „Csodák nincsenek, mert a természet soha nem szegi meg a törvényeit.”

a) Igaz. Ezért nem lehet elhinni a Bibliában leírt csodákat.
b) Nem igaz. A világban minden percben történik csoda, amit csak az vesz észre, aki tud hinni. Ma az egyik percben havazott, a másik percben gyönyörűen sütött a nap. Vajon ez nem csoda? Nem a természeti törvények áthágása?
c) Igaz. Aki azt mondja, hogy látott csodát, az hazudik.
d) Nem igaz. Albert Einstein is megmondta: „Választhatsz hogyan éled az életed. Élhetsz úgy, hogy nem hiszel a csodákban, de élhetsz úgy is, mintha minden pillanat maga volna a csoda”

MEGOLDÁS

1. b.  d. 6. b. c.
2. b. 7. b.
3. b. c.8. b. c. 
4. a. c. d.9. a. d.
5. b. c.10. b. d.